Протидія торгівлі людьми
Благодійним фондом «Карітас-Київ» за підтримки міжнародного благодійного фонду «Карітас України»  з травня 2016 року впроваджується проект «Підтримка діяльності мережі консультативних центрів для людей, що потерпіли від торгівлі людьми».

Загальна мета проекту сприяти соціальній та професійній інтеграції особам, які постраждали від торгівлі людьми (особам, які вважають себе постраждалими від торгівлі людьми) та запобігання торгівлі людьми шляхом надання послуг з консультування для потенційних жертв, особливо трудових мігрантів, дітей та груп ризику.

Завдання проекту:

Забезпечення багатопланової допомоги постраждалим і сприяння їх реінтеграції в суспільство;

Виявлення та ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми у співпраці з іншими спеціалізованими урядовими та неурядовими організаціями;

Створення мережі для обміну інформацією та найкращим досвідом з національними та міжнародними організаціями;

Створення мобільних груп для роботи з потерпілими та для превентивної діяльності у віддалених районах області;

Підвищення рівня свідомості груп ризику (мігрантів, молоді, ВПО, сільського населення, безробітних) та фахівців в сфері протидії торгівлі людьми.

Проблема торгівлі людьми для України є дуже актуальною. За даними Представництва МОМ в Україні виявлено:

✔ 11 700 осіб, які постраждали від торгівлі людьми за останні 10 років;

✔ більше ніж 160 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року;

✔ 3-7 млн. українців живуть та працюють за кордоном;

✔ більше ніж 1,6 млн. осіб вимушено переміщені зі Сходу України і Криму;

✔ 600-800 тисяч осіб у світі щорічно продають за кордон з метою експлуатації.

>>ОЗНАКИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ<<

Конституція України. Закон від 28 червня 1996  року № 254к/96-ВР

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

Кримінальний кодекс України. Стаття 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 № 29 «Про Національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22серпня 2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Спільний Наказ Мінсоцполітики України, МВС України від 11 січня 2016 № 4/5 «Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Мінсоцполітики від 18 червня 2012 року № 366 «Про внесення змін до форм заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та розписки про нерозголошення відомостей»

Наказ Мінсоцполітики від 30 липня 2013 року  № 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Закон України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 року

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року

Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року

Наказ Мінсоцполітики від 1 липня 2016 року № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 № 303 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми»

Протокол ООН від 1 січня 2000 «Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії»

Конвенція про рабство

Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами

Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства

Конвенція про права дитини

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

 Файли для завантаження

Заява до РДА про встановлення статусу Заява на отримання одноразової матеріальної допомоги
 Пам’ятка   Облікова картка

Розписка про нерозголошення Оцінка потреб
Опитувальний лист  План реабілітації